Rebel Wilson je diplomirani pravnik i koristi ga!

Rebel Wilson ima rezervni plan ako stvari ikad krenu na jug u svojoj glumačkoj karijeri. Smiješna je diplomirana pravnica i iako se nikada nije bavila pravom, koristi ono što je naučila na pravnom fakultetu kako bi pregovarala i sklapala vlastite ugovore o radu.